A A A

4 grudnia br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisał umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na „Wykonanie przebudowy Nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia”, która jest elementem projektu pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i II oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”, dofinansowanego w kwocie 273 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

Całkowity koszt projektu to niemal 557 mln zł brutto, natomiast wartość robót objętych umową dot. przebudowy Nabrzeża Norweskiego to nieco ponad 35 mln zł brutto.

Pogłębienie akwenów portowych, nowa obrotnica oraz przebudowa nabrzeży to kluczowe elementy dla dalszego rozwoju gdyńskiego portu.
W przypadku Nabrzeża Norweskiego prace zostaną wykonane na całej długości liczącej 280,9 metrów. Inwestycja polegać będzie na wyjściu w kierunku wody o 4m palościanką zwieńczoną oczepem żelbetowym, wyposażonym w urządzenia cumownicze i odbojowe oraz drabinki ratownicze. Palościanka – dzięki konstrukcji ażurowej – pozwoli na częściowe wygaszenie falowania w kanale portowym. Dzięki wykonanym w ramach umowy robotom budowlanym nastąpi też zwiększenie głębokości technicznej nabrzeża do 15,50 m, co umożliwi pogłębienie akwenów wewnętrznych Portu Gdynia, prowadzonych w ramach ww. projektu inwestycyjnego. Na podstawie umowy będzie przebudowane również 25,5 m Nab. Stanów Zjednoczonych.
Całościowo projekt przyczyni się do poprawy parametrów nawigacyjnych, umożliwiając tym samym zawijanie i obsługę większych niż dotychczas statków wpływających do gdyńskiego Portu.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699