A A A
Data publikacji 26.05.2022

Przedstawiciele Zarządu Spółek z Portu Tallin oraz z Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w dziedzinie gospodarki wodorowej.

  • Celem współpracy jest wola wspólnej realizacji projektów związanych z produkcją, magazynowaniem i dystrybucją „zielonego” wodoru oraz wykorzystaniem paliw zeroemisyjnych w kreowaniu wartości dodanej w logistycznych łańcuchach dostaw towarów i usług, a także wymiany informacji w zakresie innowacyjnych projektów rozwojowych związanych z wykorzystaniem paliw zeroemisyjnych na potrzeby portów morskich oraz szeroko pojętej gospodarki morskiej.

Oba porty są mocno zaangażowane w rozwój gospodarki nisko i zeroemisyjnej. Port Tallin posiada strategię wodorową zawierającą plany realizacji projektów związanych z produkcją oraz dystrybucją „zielonego” wodoru w celu zastosowania go w szeroko pojętej branży morskiej („Hydrogen will help Port of Tallinn create new value chains and economic opportunities and in doing so reach carbon neutrality”). Port Gdynia jest inicjatorem działań związanych z powołaniem hubu wodorowego na terenie Portu Gdynia, służącego dekarbonizacji terminali portowych (w szczególności  wykorzystywaniu wodoru do celów zasilania pracujących w nich urządzeń i sprzętu), produkcji i magazynowaniu „zielonego” wodoru w bliskim sąsiedztwie portu, a także wykorzystaniu wodoru oraz innych paliw zeroemisyjnych (amoniaku, metanolu) do napędu statków zawijających do Portu Gdynia. Hub wodorowy jest elementem realizowanego programu Transformacji Paliwowo-Energetycznej.

Zarówno Port Tallin jak i Port Gdynia dążą do wspólnej realizacji projektów z zakresu produkcji, dystrybucji i magazynowania „zielonego” wodoru oraz chcą kreować wartość dodaną w logistycznych łańcuchach dostaw towarów i usług.

W ramach rozwoju gospodarki wodorowej i zeroemisyjnej wpisuje się również upowszechnienie amoniak i metanolu jako paliw dedykowanych dla branży morskiej.

Zeroemisyjnośc na terenie Portów to między innymi aspekt ekologiczny, spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych i potencjalna dywersyfikacja źródeł paliwa. Działania te posiadają wymiar strategiczny dla całej branży paliwowo-energetycznej.

Porty morskie wykazują duży potencjał jako miejsca do animacji działań związanych z początkową fazą rozwoju gospodarki wodorowej z uwagi na fakt obsługi różnych środków transportu związanych z obsługa ładunków i pasażerów.

 

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy