A A A
Data publikacji 28.02.2024

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9, jako Organizator, ogłasza Konsultacje Rynkowe w związku z planowanym „Postępowaniem na korzystanie z Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia zlokalizowanego przy Nabrzeżu Polskim”

Celem Konsultacji jest przedstawienie założeń postępowania oraz zapoznanie się z opinią przewoźników promowych w zakresie p l a n o w a n e g o :

 • przedmiotu postępowania;
 • celu Organizatora;
 • rozkładu okien czasowych;
 • mechanizmu i kryteriów oceny ofert przewoźników w latach 2026-2028;
 • mechanizmu przyznania prawa do korzystania z terminalu w latach 2024-2025;
 • podziału miejsc pod naczepy;
 • modelu przyjmowania i wydawania naczep;
 • sposobu przydziału powierzchni biurowo – kasowej;
 • sposobu przydziału powierzchni magazynowej;
 • modelu obsługi rampy;
 • modelu obsługi łącznika ruchomego galerii pasażerskiej;
 • minimalnych progów oczekiwanych ofert;
 • podziału kiosków check-in;
 • kierowania ruchem na placu pre check-in;
 • wymogów formalnych postępowania;
 • mechanizmu zabezpieczeń wykonania umów;
 • wysokości wadium;
 • głównych założeń umowy na korzystanie oraz umowy najmu;
 • ewentualnego złożenia wspólnej oferty przez przewoźników (np. w formie konsorcjum);
 • innych zagadnień podniesionych przez strony.

Wszelkie czynności w ramach prowadzonych Konsultacji, o których mowa załączonym niżej Ogłoszeniu, w imieniu i na rzecz Organizatora wykonuje powołana przez Organizatora Komisja Przetargowa ds. przygotowania i przeprowadzenia „Postępowania na korzystanie z Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia zlokalizowanego przy Nabrzeżu Polskim”.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy