A A A

ZMPG S.A. zgodnie z art. 13 ustęp 3 Ustawy z dnia 12 maja 2022 roku o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1250) przedkłada do konsultacji z użytkownikami Portu Gdynia „Plan gospodarowania odpadami ze statków w Porcie Gdynia”.

Wnioski, uwagi, zastrzeżenia prosimy kierować do dnia 14 czerwca 2023 r. na:

  • adres pocztowy: Dział Ochrony Środowiska ZMPG S.A.  ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
  • adres elektroniczny; srodowisko@port.gdynia.pl

Jednocześnie informujemy, że anonimowe uwagi nie będą rozpatrywane.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy