A A A
Data publikacji 31.10.2023

Wiatr w żagle masowców czy kontenerowców? Do niedawna wydawało się to niemożliwe – natomiast wizyta jednostki Pyxis Ocean jest dowodem, że gospodarka morska robi kolejny ogromny krok w stronę dekarbonizacji transportu morskiego.

MV PYXIS OCEAN, wykorzystujący technologię WindWings, po raz pierwszy dotarł do Portu Gdynia. WindWings są wykonane ze stali i kompozytu, co pozwala zaoszczędzić do 30% paliwa, w zależności od wiatru i warunków na morzu.

– Bardzo cieszymy się, że jako miejsce pierwszego zawinięcia tego typu jednostki wybrano nasz terminal i Port Gdynia. Jest to dla nas duże wydarzenie i wyraz dużego zaufania ze strony klienta, który tutaj skierował do nas tę jednostkę – komentuje Tomasz Pietrewicz, prezes Zarządu HES Gdynia Bulk Terminal. – Musieliśmy przeanalizować warunki techniczne statku, jego konstrukcję, aby móc bezpiecznie rozładowywać i operować na tego typu jednostce. Jest to dla nas nowe doświadczenie – dodaje prezes HES wyrażając jednocześnie nadzieję, że w najbliższych latach w terminalu częściej można będzie oglądać tego typu statki.

– Wizyta tej jednostki jest dowodem, że gospodarka morska robi kolejny, ogromny krok w stronę dekarbonizacji transportu morskiego. Port Gdynia należy do grona największych portów w rejonie Morza Bałtyckiego, a także jest ważnym węzłem transportowym w sieci bazowej TEN-T, której priorytetem jest m.in. propagowanie stosowania alternatywnych, w szczególności bezemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł energii i układów napędowych. A Port Gdynia, jako port przyjazny dla środowiska naturalnego, ze względu na nasze inicjatywy związane właśnie z ochroną środowiska, z równoważonym rozwojem i stosowaniem ekologicznych technologii w działalności portowej, często określany jest mianem właśnie Greenportu – komentował Aleksander Wicka, kierownik Działu Marketingu w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia.

W porcie jednocześnie realizowanych jest wiele inicjatyw proekologicznych. W ostatnich latach Port Gdynia dokonał znaczących inwestycji, między innymi w nowoczesny system zarządzania odpadami związanymi z działalnością statków. W ramach priorytetów związanych z ochroną środowiska, podejmuje się istotne kroki, takie jak zabezpieczanie akwenów portowych przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń olejowych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań związanych z alternatywnymi źródłami energii, mających na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla w czasie postoju statków na nabrzeżach. Przykładem takiego podejścia jest wyposażenie nowego Publicznego Terminalu Promowego na Nabrzeżu Polskim w technologię on-shore power supply, która umożliwia zasilanie promów energią elektryczną z lądu w trakcie ich postoju.

– Kolejnym elementem, bardzo ważnym dla środowiska, jest monitoring hałasu i zanieczyszczeń. Żeby szybko zareagować trzeba mieć informację o tym, co się dzieje w naszym środowisku. W związku z tym w Porcie Gdynia jest bardzo szeroki system monitoringu środowiska – opisuje Katarzyna Hlebowicz-Wojciechowska, zastępca dyrektora. ds. rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia. – Całodobowy i permanentny w zasadzie monitoring hałasu i emisji pyłów do powietrza jest prowadzony na terenie portu od czterech lat. Jego wyniki są dostępne dla społeczeństwa na naszej stronie internetowej – dodaje.

 

Port Gdynia należy do grona największych portów w regionie Morza Bałtyckiego, a także jest ważnym węzłem transportowym w sieci bazowej TEN-T, której priorytetem jest m.in. propagowanie stosowania alternatywnych – w szczególności bezemisyjnych lub niskoemisyjnych – źródeł energii i układów napędowych.

Port Gdyni jako port przyjazny dla środowiska naturalnego, ze względu na liczne inicjatywy związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i stosowaniem ekologicznych technologii w działalności portowej często określany mianem #greenportu. To ważny krok w kierunku budowy bardziej przyjaznej dla środowiska przyszłości.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy