A A A

Przetarg nieograniczony na usługi związane z badaniami i pomiarami za pośrednictwem jednostki bezzałogowej

Wszczęto postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi związane z badaniami i pomiarami za pośrednictwem jednostki bezzałogowej.
Postepowanie nr Z3/52853

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy