A A A

W dniu 18 listopada 2021 r. w Basenie Jachtowym Portu Gdynia odbyły się pierwsze testy jednostki bezzałogowej, która w marcu 2022 roku rozpocznie cykliczne badania wód portowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego pn. „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”. Za wykonanie niezbędnych pomiarów, z wykorzystaniem jednostki bezzałogowej, odpowiedzialna jest firma Marine Technology Sp. z o.o., która w październiku 2021 roku wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Innowacyjne rozwiązania, które zostały zastosowane w celu zautomatyzowania procesów badawczych wykonywanych za pomocą platformy bezzałogowej, umożliwiły prowadzenie pomiarów bez udziału załogi w miejscach dotąd trudno dostępnych. W ramach testów dokonano weryfikacji poprawności działania wszystkich zautomatyzowanych mechanizmów służących do pobierania prób wody z różnych głębokości, prób osadów dennych oraz pomiaru pH. Sprawdzono także systemy łączności oraz zweryfikowano protokoły bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie, którego liderem jest ZMPG-a S.A., jest realizowane w ramach międzynarodowego konsorcjum, w skład którego wchodzą partnerzy z Polski i Norwegii. Głównym celem projektu jest określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej akredytacji wszelkich badań prowadzonych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz stworzenie rekomendacji w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze. Projekt w 85% jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w 15% ze środków budżetu państwa.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy