A A A
Data publikacji 04.07.2023

W odniesieniu do § 1 ust. 7 Taryfy Opłat Portowych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. obowiązującej od dnia 01 maja 2023 roku,

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że od dnia 17 lipca 2023 roku, w celu wypełniania formalności związanych ze zgłoszeniem wejścia / wyjścia statku do / z Portu Gdynia wprowadza obowiązek korzystania z modułu maklerskiego PCS (PCS-MM).

Zastosowanie modułu maklerskiego PCS umożliwia bezpieczną i inteligentną wymianę informacji w zakresie logistyki oraz obsługi statków i towarów, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Programem rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” oraz wskazanym w tym dokumencie priorytetem – digitalizacją polskich portów morskich.

PCS-MM ma za zadanie wspomagać i koordynować wykorzystanie infrastruktury portowej Portu Gdynia, podnosząc efektywność obrotu ładunkowego.

Korzystanie z PCS-MM możliwe jest po uprzednim utworzeniu konta dostępowego.

W celu rejestracji na platformie PCS należy kontaktować się bezpośrednio na adres email: biuro@polskipcs.pl w tytule wiadomości wpisując „rejestracja”, natomiast w treści wiadomości jedynie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, firmę oraz NIP.

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące działania i funkcjonalności modułu maklerskiego PCS należy zgłaszać poprzez:

  • funkcjonujący na platformie PCS Elektroniczny System Obsługi Zgłoszeń lub
  • alternatywnie pod adresem e-mail: biuro@polskipcs.pl, albo
  • telefonicznie pod nr telefonu: + 48 91 404 05 64
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy