A A A
Data publikacji 05.07.2022

W dniach 29 – 30 czerwca w Szczecinie odbył się IX Kongres Morski, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

Inauguracja Dziewiątej Edycji Międzynarodowego Kongesu Morskiego nastąpiła 29 czerwca w Filharmonii Szczecińskiej.

W trakcie dwudniowego kongresu odbywały się panele w następujących blokach tematycznych: porty i żegluga, edukacja, rozwój i innowacje, ekologia, bezpieczeństwo, prawo i finanse.

W programie tegorocznego kongresu poruszano bardzo ważne tematy dla gospodarki morskiej, m.in. kwestie rozwoju projektów infrastrukturalnych związanych z dostępem do portów morskich – od strony morza i lądu; dyskusje o przemyśle stoczniowym, offshore, śródlądowych drogach wodnych, połączeniach drogowych i kolejowych, stanowiących integralną część europejskich korytarzy transportowych.
Przedstawiciele ZMPG uczestniczyli w debacie plenarnej, panelu dotyczącym administracji morskiej oraz przyszłości technologii wodorowej.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy