A A A

Harmonogram – Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia

Planowany harmonogram inwestycji pn. “Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”

 BUDOWA INFRASTRUKTURY INTERMODALNEJ NA TERENIE CENTRUM LOGISTYCZNEGO PORTU GDYNIA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Lp.
Zadania
Lp. procesu
Procesy
Uwagi w zakresie stanu prac
1.
Budowa terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego
1.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończono
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
1.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Z uwagi na konieczność zmiany pracowni projektowej opracowującej dokumentację projektową, termin realizacji prac projektowych uległ wydłużeniu.
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q2
1.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Planowana od IV kwartału 2020r.
Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót uwarunkowane zakończeniem uzgodnień w sprawie dofinansowania zewnętrznego inwestycji.
Q4
 Q1-Q4
Q1-Q4
1.4
Realizacja robót budowlanych
Planowana od IV kwartału 2022r.
Q4
Q1-Q4
2.
Budowa drogi technologicznej
2.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończono.
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1-Q4
2.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces zakończono.
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
Q1-Q4
Q1-Q4
 Q1-Q2
2.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Proces zakończono.
Umowę z Wykonawcą robót podpisano w dniu 30.07.2019r.
Q2-Q3
2.4
Realizacja robót budowlanych
Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 12.08.2019r.
Termin umowny zakończenia realizacji robót wydłużono z 30.05.2020r. do 30.07.2020r. Proces zakończono.
Q3-Q4
Q1-Q3
3.
Budowa placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego
3.1
Przygotowanie projektu (analizy, koncepcje, pozyskanie gruntów, ocena środowiskowa)
Proces zakończono
Q1-Q4
Q1-Q4
3.2
Przygotowanie dokumentacji projektowej
Proces zakończono.
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
Q1-Q4
Q1-Q4
Q1
3.3
Procedura przetargowa na roboty budowlane
Proces zakończono.
Umowę z Wykonawca robót podpisano w dniu 9.09.2020r.
Q1-Q3
3.4
Realizacja robót budowlanych
Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 22.09.2020r.
Termin umowny zakończenia realizacji robót: do 9.07.2022r.
Q3-Q4
Q1-Q4
Q1-Q3

 

 

Wszystkie dane objęte zamieszczonymi powyżej opracowaniami mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika niniejszej strony lub innych osób z tytułu dostępu i wykorzystywania informacji objętych zamieszczonymi powyżej opracowaniami, jak również z tytułu jakichkolwiek negatywnych skutków jakiejkolwiek decyzji lub działania (bądź zaniechania) podjętego na podstawie lub w związku z informacjami, zawartymi w zamieszczonych powyżej opracowaniach, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, bezpośrednich i pośrednich, w tym strat jak i utraconych korzyści, które mogą powstać z tej przyczyny. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian oraz usuwania informacji zawartych w powyższych opracowaniach w całości lub w dowolnej części w każdym czasie i z jakichkolwiek przyczyn. W związku ze zmianą lub usunięciem w/w informacji w stosunku do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni nie mogą być kierowane przez użytkowników niniejszej strony lub inne osoby jakiekolwiek roszczenia zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Żadna informacja zawarta w zamieszczonych powyżej opracowaniach nie stanowi oferty, zaproszenia do zawarcia umowy, ogłoszenia o zamówieniu, ani żadnego innego oświadczenia woli w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, jak również nie kreuje po stronie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, żadnego zobowiązania o charakterze prawnym.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy