A A A

Projekty inwestycyjne Portu Gdynia
Wzmocnienie morskiego przejścia granicznego w Porcie Gdynia –
– System monitoringu bezpieczeństwa portu

Wsparcie udzielone przez Norwegię

poprzez dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

TABELKA INFORMACYJNA PROJEKTU
Numer i tytuł projektu NMF05.PL0065
Wzmocnienie morskiego przejścia granicznego w Porcie Gdynia – System monitoringu bezpieczeństwa portu
Dotacja Norweski Mechanizm Finansowy
Priorytet Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmancnianie sądownictwa
Lider Projektu Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Partnerzy Projektu Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Gdyni
Urząd Celny w Gdyni
Wartość projektu 971 276 EUR
Wartość dotacji 466 604 EUR [60% kosztów kwalifikowanych]
Środki krajowe (środki własne ZMPG-a S.A. 504 672 EUR

 

Cel projektu
Celem projektu jest zapewnienie odpowiednich stardardów zabezpieczenia granicy morskiej w Porcie Gdynia poprzez utworzenie spójnego systemu monitoringu bezpieczeństwa i ochrony obszaru portu administrowanego przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

W wyniku realizacji projektu powstanie system telewizji dozorowanej, który poprzez zamontowanie na ścianach budynków, wieżach oświetleniowych oraz masztach oświetlenia nawigacyjnego około 60 kamer na obszarze ponad 240 hektarów umożliwi obserwację bram wjazdowych do portu, wszystkich nabrzeży portowych (w szczególności styk statku z nabrzeżem), wszystkich wejść do portu, miejsc przeładunków ładunków niebezpiecznych oraz miejsc zaokrętowania pasażerów.

Projekt jest kontynuacją projektów: Rozbudowa i modernizacja przejścia granicznego Baza Promowa przy Nabrzeżu Helskim II oraz Budowa Granicznego Punktu Kontroli Weterynaryjnej (Phare PL.0006.05 “Urzędy Kontroli Granicznej”).

 

Dodatkowe informacje:
Aktualności
Krajowy Punkt Kontaktowy
Instytucja Pośrenicząca – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Instytucja Wdrażająca – Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce
Ulotka informacyjna
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy