A A A

 

U progu inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia

Zorganizowanym 25 listopada spotkaniem w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oficjalnie zainaugurowano realizację projektu pn. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”.

Na podstawie umowy grantowej podpisanej w czerwcu br. pomiędzy ZMPG-a S.A. i Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności INEA, działającą z ramienia Komisji Europejskiej, projekt „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” stał się pierwszym przedsięwzięciem realizowanym przez ZMPG-a S.A. przy wsparciu instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”.

Projekt stanowiący kontynuację wcześniejszych prac wynika zarówno z potrzeb rozwoju poszczególnych terminali jak i strategii rozwoju Portu Gdynia. Konieczność zastosowania w Porcie Gdynia nowoczesnego systemu informatycznego i teletechnicznego sterowania ruchem samochodów ciężarowych na podstawie integracji danych o ruchu drogowym, potrzebach dowozowo-odwozowych terminali oraz dysponowanej przestrzeni parkingowej, jest efektem przeprowadzonych analiz w ramach koncepcji opracowanej na zlecenie ZMPG-a S.A. jako partnera projektu TENTacle.

Spotkanie, w którym obok przedstawicieli wykonawcy – Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Logistyki i Magazynowania udział wzięli przedstawiciele portowych terminali, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zainaugurowało prace powołanego zespołu zadaniowego w ramach struktury ZMPG-a S.A. Uczestnicy zapoznali się z zakresem oraz harmonogramem projektu, którego realizacja potrwa do kwietnia 2022 roku.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy