A A A

 

Spotkanie podmiotów realizujących projekt

W dniu 30 czerwca br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZMPG S.A. oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Logistyki i Magazynowania realizujących projekt pn. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”.

Celem spotkania było przedstawienie wyników prac nad wstępnym studium wykonalności systemu mającego w przyszłości stanowić środowisko informatyczne operacyjnego sterowania dojazdem samochodów ciężarowych do terminali przeładunkowych na terenie Portu Gdynia. Opracowanie zawiera szereg analiz o charakterze technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym oraz oddziaływania na środowisko. Materiał zostanie poddany ocenie Zespołu ds. realizacji projektu ZMPG S.A..

Jest to kolejny etap zaawansowania prac projektowych, które wchodzą w fazę przygotowania dokumentacji technicznej zintegrowanych części użytkowych systemu: dwuszczeblowego systemu e-awizacji, inteligentnego sterowania ruchem drogowym dowozowo/odwozowym zintegrowanym z ITS TRISTAR  w mieście Gdynia, oraz zarządzania wspólną informatycznie przestrzenią parkingową.

Dokumenty przygotowywane są także na bazie konsultacji z zespołem interesariuszy projektu. Są to eksperci pracujący w terminalach morskich w Porcie Gdynia, eksperci z Zarządu Dróg i Zieleni Miasta Gdynia oraz eksperci z GDDKiA Oddział Gdańsk.

Projekt służy poznaniu realnych potrzeb przyszłych użytkowników systemu. To dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych i teletechnicznych służby dyspozytorskie portu, terminale, spedytorzy i przewoźnicy będą w stanie zoptymalizować proces obsługi ładunków, odnieść korzyści z tego płynące oraz zwiększyć komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Aglomeracji trójmiejskiej.

Prace są realizowane w ramach projektu  „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy