A A A

Dokumentacja techniczna Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia

11 grudnia 2020 odbyło się spotkanie oficjalnie rozpoczynające prace nad dokumentacją techniczną Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia.

Spotkanie w formule wideokonferencji było okazją do poznania zespołu ekspertów Konsorcjum firm: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. oraz Sprint  S.A. jako Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

Firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. zajmuje się projektowaniem rozwiązań IT, utrzymaniem i serwisowaniem systemów oraz doradztwem. Natomiast, Sprint S.A. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów IT, m.in. takich jak inteligentne systemy transportowe (ITS) czy monitoring wizyjny. Oba podmioty to firmy z blisko 30 letnim doświadczeniem na rynku usług teleinformatycznych.

Poza typowymi dla inauguracji wystąpieniami formalnymi, spotkanie miało także charakter organizacyjny i roboczy. Zespoły eksperckie przystąpiły do uszczegółowienia zakresu i harmonogramu przewidzianych na najbliższe miesiące prac. Ponadto, omówiono kwestie związane z wykonaniem niezbędnych analiz w ramach projektów funkcjonalnych oraz architektury systemów informatycznych i teletechnicznych, uzgodnień ze specjalistami Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz wstępnie zaplanowanych sesji konsultacyjnych, które odbędą się z udziałem Panelu Ekspertów złożonego z przedstawicieli terminali przeładunkowych działających na terenie Portu Gdynia.

Wykonanie projektów technicznych (dokumentacji technicznej) tworzących Inteligentny System Zarządzania Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia jest kluczowym etapem realizacji projektu pn. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”. Celem strategicznym jest wdrożenie systemu w środowisku operacyjnym Portu Gdynia. Prace objęte zamówieniem będą realizowane dzięki  dofinansowaniu ze środków instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”, zgodnie z umową grantową: INEA/CEF/TRAN/M2018/1787644.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy