Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UE 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-018/11-00 
Projektu „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro
z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia
”,
POIS.07.02.00-00-018/11” w ramach działania 7.2. Rozwój Transportu Morskiego 
priorytetu VII Transport Przyjazny Środowisku
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 
zawarta w Warszawie w dniu 12.07.2012 roku

Aneks do umowy nr POIS.07.02.00-00-018/11-01 z dnia 16 października 2015 roku.

 

Numer identyfikacyjny: POIS.07.02.00-00-018/11,

Umowa o dofinansowanie: POIS.07.02.00-00-018/11-00 z dnia 12.07.2012 roku,

Aneks do umowy: POIS.07.02.00-00-018/11-01 z dnia 16 października 2015 roku,

Wartość Projektu: 100 276 130,06 PLN,

Udział Funduszu Spójności: 44 858 186,53 PLN,

Okres realizacji projektu: 2009-2015,

Status projektu: projekt został zrealizowany.