A A A

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Zarządzania Aktywami

Rada Nadzorcza
spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,
działając na podstawie § 26 pkt 4) i § 30 Statutu Spółki, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień podejmowania uchwały
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Zarządzania Aktywami

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska
Prezesa i Członków Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,
działając na podstawie § 26 pkt 4) i § 30 Statutu Spółki, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień podejmowania uchwały

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska
Prezesa i Członków Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza spółki
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,
działając na podstawie § 26 pkt 4) i § 30 Statutu Spółki, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
w brzmieniu mającym zastosowanie na dzień podejmowania uchwały

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

Tło
Port of Gdynia Authority S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699