A A A

SONORA

Projekt SoNorA, realizowany w ramach Programu dla Europy środkowej 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest kontynuacją działań przeprowadzanych w ramach zakończonego w kwietniu 2008 roku projektu AB Landbridge

Czytaj więcej

MOSES

Podstawowym celem projektu było przygotowanie planu działań, szczegółowych kryteriów oraz tworzenia warunków i innowacyjnych metod dla rozwoju Autostrad Morskich jako części Trans-Europejskich Korytarzy Transportowych (TEN-T).

Czytaj więcej

BALTIC MASTER II

Baltic Master II to kluczowy projekt wymieniony w Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego skupiający wszystkie kraje regionu. Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa morskiego poprzez zintegrowanie lokalnej i regionalnej strategii rozwoju ze współpracą przygraniczną.

Czytaj więcej

BALTIC CRUISE PROJECT

Jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, mającym na celu zwiększenie atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego zarówno wśród armatorów jak i turystów.

Czytaj więcej

ADRIATIC - BALTIC LANDBRIDGE

Celem projektu była analiza możliwości rozwoju multimodalnego korytarza lądowego Północ-Południe spinającego wybrzeża dwóch przeciwległych akwenów morskich (Bałtyk - Adriatyk).

Czytaj więcej

BALTIC GATEWAY PLUS

Projekt jest kontynuacją projektu Baltic Gateway. W ramach projektu realizowane są również projekty pilotażowe mające na celu analizy i sposoby utworzenia terminali intermodalnych, w tym centrów logistycznych w poszczególnych portach, jak również rozwój transportu intermodalnego.

Czytaj więcej

SEBTRANS - LINK

Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w VI Korytarzu Transportowym Północ-Południe

Czytaj więcej

AUTOSTRADA MORSKA BALTIC-LINK: GDYNIA - KARLSKRONA

Projekt „Autostrada Morska Baltic-Link: Gdynia-Karlskrona” dotyczy infrastrukturalnych inwestycji i przedsięwzięć logistycznych dla obsługi rosnącej wymiany handlowej między Szwecją, Polską oraz innymi krajami Europy, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia promowego Gdynia-Karlskrona.

Czytaj więcej

SMOCS

Proponowana przez projekt nowatorska metoda stabilizacji zanieczyszczonych osadów dennych umożliwi zmniejszenie wpływu zanieczyszczeń na środowisko oraz polepszy parametry fizyczno- chemiczne samego osadu.

Czytaj więcej

BALTIC GATEWAY

Projekt "Baltic Gateway" powstał w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg IIIB łącząc we wspólnym działaniu 7 krajów, w tym Szwecję i Polskę.

Czytaj więcej
Tło
Port of Gdynia Authority S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699