Main About Port Basic data
Dane portu

Port data

managing entity:
PORT OF GDYNIA AUTHORITY SA

Rotterdamska 9, Str.
Poland, 81-337 Gdynia, PO Box 225
REGON: 191920577 ; VAT registration No. 958-13-23-524

Registration court:
District Court Gdańsk – Północ in Gdańsk
8th Economical Division of National Court Register
entry No.: 0000082699

Initial capital:
PLN 112,285,300.00

Paid up capital:
PLN 112,285,300.00

 


Location of the Port
Geographical coordinates ........ 54°32' N, 18°34' E

Navigation Conditions
The Port of Gdynia has very favourable navigation conditions. Roadstead - protected by the Hel Peninsula, which is a natural year-round shield for the anchored vessels, the 2.5 km long outer breakwater and a 150 m wide and 14 meters deep entrance to the port make the port easily accessible from the sea. The Port of Gdynia is a warm water port, where there are no tides. The water level may rise by 60 cm during the strong westerly winds, or fall by about 60 cm during strong easterly winds.

The quays and the total area
The quays at the Port of Gdynia are 17,700 meters long, of which over 11,000 are used for handling operations. The total area of the port: 755.4 hectares, including the land area of 508 hectares.

Pilotage
Compulsory for the vessels over 60 meters in length.

Towing
Compulsory for the vessels over 90 m in length and for over 70 m long ships carrying dangerous cargo.

Mooring
Vessels over 40 m in length shall be assisted by the port mooring workers.

Radio frequencies
Ships notify ETA (estimated time of arrival) to the Harbour Master’s Office of the Pilot Station on VHF channel No. 12.

Veterinary control
Border Veterinary Control Point is located in the Baltic Container Terminal.

Hours of work
The Port of Gdynia operates 24 hours a day in three shifts.

General Information
The Port of Gdynia is an universal modern port specializing in handling general cargo, mainly unitized cargo transported in containers and in a ro-ro system, based on the well-developed network of multimodal connections including hinterland, regular Short Sea Shipping Lines as well as ferry connections (ferry terminal) . The Port of Gdynia is an important link in the Corridor VI of the Trans-European Transport Network (TEN-T).

Handling of the containerized cargo at the Port of Gdynia is the domain of two modern container terminals located in the Western Port:Baltic Container Terminal Ltd. and Gdynia Container Terminal S.A. There are also - equipped with modern cargo handling equipment - bulk terminals: Baltic Grain Terminal Ltd., Maritime Bulk Terminal Gdynia Ltd., Baltic Bulk Terminal Ltd., Westway Terminal Poland Ltd. and Petrolinvest.

Baltic General Cargo Terminal Gdynia Ltd. is specialized in handling general cargo. It consists of two terminals - part of BTDG is dedicated to handling ro-ro cargo ( within Basin V of the port of Gdynia) and the other part to handling conventional general cargo.

 

 

Informacje o porcie

Translation is not available.
Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe (terminal promowy). Gdyński port jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.
Port ID: 12589 UN Locator: PLGDY
Położenie portu
Współrzędne geograficzne        54°32' N, 18°34' E
Warunki nawigacyjne Port Gdynia charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjnymi. Reda osłonięta przez Półwysep Helski, który stanowi przez cały rok naturalną osłonę dla zakotwiczonych statków, zewnętrzny falochron o 2,5 km długości oraz wejście do portu o szerokości 150 m i głębokości 14 m sprawiają, iż port jest łatwo dostępny od strony morza. Port Gdynia jest portem niezamarzającym, portem w którym nie występują pływy. Poziom wody może wzrosnąć o 60 cm podczas silnych wiatrów zachodnich lub opaść o około 60 cm podczas silnych wiatrów wschodnich.
Nabrzeża i powierzchnia Długość nabrzeży w Porcie Gdynia wynosi 17.700 metrów, z których ponad 11.000 przeznaczonych jest do operacji przeładunkowych. Całkowita powierzchnia portu wynosi 755,4 hektara, w tym 508 ha powierzchni lądowej.
Pilotaż Obowiązkowy dla statków przekraczających 60 metrów długości.
Holowanie Obowiązkowe dla statków przekraczających 90 m długości oraz dla statków z ładunkami niebezpiecznymi przekraczających 70 m długości.
Cumowanie Statki powyżej 40 m długości zobowiązane są korzystać z pomocy cumowników portowych.
Częstotliwości radiowe Statki zgłaszają ETA Kapitanatowi Portu oraz Stacji Pilotów na kanale 12 VHF.
Kontrola weterynaryjna Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej zlokalizowany jest na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego.
Godziny pracy Port Gdynia pracuje 24 godziny na dobę w systemie 3 zmianowym.
Obsługa ładunków Obsługa ładunków skonteneryzowanych  w Porcie Gdynia jest domeną dwóch nowoczesnych  terminali kontenerowych zlokalizowanych w Porcie Zachodnim : 
BCT – Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. oraz  Gdyńskiego Terminalu Kontenerowego S.A. ( GCT  S.A.).Gdyński port to także, wyposażone w nowoczesne urządzenia przeładunkowe, terminale towarów masowych : Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o., MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o., Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o., Westway Terminal Poland Sp. z o.o. oraz Petrolinvest
W obsłudze ładunków drobnicowych specjalizuje się BTDG -  Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o., stanowiący połączenie dwóch terminali: ro-ro (zajmującego teren wokół Basenu V) oraz terminalu drobnicy konwencjonalnej.