Main

Konferencja „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”.

Translation is not available.

31 lipca 2014r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni odbyła się otwierająca konferencja informacyjna dotycząca projektu pn. „Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tego samego dnia podpisana została z firmą Energopol – Szczecin S.A. umowa na prace budowlane, opiewająca na kwotę 73.548.290,00 zł brutto. Prace będą realizowane w latach 2014-2015.

Read more...
 

Rada Interesantów Portu Gdynia zabiega o modernizację linii kolejowej 201

Translation is not available.

Trójmiejski węzeł kolejowy zbliża się do granic swoich możliwości – dalsze zwiększanie zapotrzebowania na przewozy może zagrozić paraliżem na torach. Wobec tego, konieczna staje się modernizacja linii 201 łączącej Bydgoszcz z Gdynią – to wnioski z opublikowanego wczoraj raportu Urzędu Transportu Kolejowego.

Read more...
 

Badanie sprawozdania finansowego ZMPG S.A.

Translation is not available.
Rada Nadzorcza Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
z a p r a s z a
uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2014.
Read more...
 

Prywatyzacja w gdyńskim porcie w fazie finałowej

Translation is not available.

Minęły prawie 133 miesiące od  momentu sprzedaży przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 100% udziałów w pierwszym prywatyzowanym podmiocie eksploatacyjnym gdyńskiego portu. Na podstawie umowy podpisanej 30 maja 2003 roku całość udziałów w spółce BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. zakupiła międzynarodowa korporacja ICTSI, z siedzibą na Filipinach. Kolejne lata to kolejne prywatyzacje, do których  zarządy portów zostały zobligowanie przez ustawodawcę. Dzisiejsza umowa prywatyzacji gdyńskiego terminalu drobnicowego jest uwieńczeniem ostatniego etapu prywatyzacji terminali portowych  grupy kapitałowej ZMPG-a S.A.,  w których Zarząd Portu był właścicielem  100 % udziałów.

Read more...
 

18 czerwca najdłuższy wycieczkowiec w historii polskich portów!

Translation is not available.

Pasjonatów „pływających miasteczek” czeka atrakcja - wizyta najdłuższego statku pasażerskiego, jaki kiedykolwiek zacumował w polskim porcie. 18 czerwca do gdyńskich nabrzeży przybędzie „Celebrity Eclipse” - pływający pod maltańską banderą statek o długości 317 metrów (GT 121,878), wybudowany w 2010 roku.

Read more...
 

Port of Gdynia Authority awarded with European Medal by BCC


On 4 June 2014, at Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw, the 25th finale of the European Medal contest took place. The award is given by the Business Centre Club to Polish companies for their achievements and their contribution to the growth of Polish economy, and increasing its importance across the UE.

Read more...