A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

ocenę stanu technicznego torowisk poddźwigowych na wytypowanych nabrzeżach Portu Gdynia wraz z analizą, wnioskami oraz zaleceniami wynikającymi z uzyskanych pomiarów.

Termin składania ofert: do dnia 6.08.2021 r. do godz. 9:30
Termin otwarcia ofert: w dniu 6.08.2021 r. o godz. 10:00


Zamieszczone materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Pliki pobrane w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.

Tło
Port of Gdynia Authority S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699