A A A

W czerwcu 2019 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu COMODALCE – Enhancing coordination on multimodal freight transport in Central Europe, finansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

 

W ramach projektu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje zrealizować koncepcję oraz wstępne studium wykonalności systemu zarządzania ruchem kolejowym na terenie portu oraz integracji portu z zapleczem w ramach technicznej i organizacyjnej poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdynia. Opracowanie ma służyć zarówno usprawnieniu zarządzania ruchem kolejowym w porcie, poprzez system wymiany informacji z użytkownikami portu, jak również zwiększeniu przepustowości układów torowych w granicach administracyjnych Portu Gdynia.

 

Projekt ma być komplementarny do inwestycji „Poprawa dostępu kolejowego do Portu w Gdyni” realizowanej przez PKP PLK S.A. Oprócz szerokiego zakresu modernizacji oraz dostosowania infrastruktury Stacji Gdyni Port do wymogów sieci TEN-T, inwestycja będzie miała również na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności ruchu kolejowego poprzez kompleksową przebudowę systemu zarządzania ruchem kolejowym oraz budowę Lokalnego Centrum Kontroli. Umożliwi to zdalne zarządzanie i nadzór nad ruchem kolejowym za pomocą systemów informatycznych.

 

 • Planowany termin realizacji: 1.04.2019 – 12.2021 r.

 

 • Partnerzy projektu:
  Port Triest (Lider projektu),
  Terminal intermodalny Zailog w Weronie,
  Port La Spezia,
  Port Rostock,
  Port Koper,
  Adria Kombi,
  BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy,
  Terminal Mahart Container Center w Budapeszcie.

 

 • Kierownik Projektu:
  Michał Gogół
  Dział Rozwoju Portu
  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  Tel.: +48 58 627-44-35
  E-mail: m.gogol@port.gdynia.pl

\

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy