A A A
Data publikacji 09.12.2022

W piątek 9 grudnia w Auli Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum nastąpiło uroczyste otwarcie jubileuszowej wystawy Portu Gdynia z udziałem Pana Ministra Marka Gróbarczyka.

Otwarcie wystawy poprzedziły wystąpienia inauguracyjne, które wygłosili: prof. UW dr hab. Karol Karski, dr hab. Tomasz Kamiński oraz Kazimierz Koralewski wiceprezes Zarządu ZMPG S.A.

– Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy pomysł zorganizowania wystawy Portu Gdynia na Uniwersytecie Warszawskim. A to ma o tyle duże znaczenie, gdyż dzisiaj port w Gdynia odgrywa niezwykle istotną rolę właśnie pod kątem bezpieczeństwa naszego państwa, ale już pomijając ten aspekt, ma ogromny wpływ na gospodarkę państwa, bo przecież przeładunki, które co roku wzrastają, pokazują potencjał i możliwości i znaczenie portu w Gdyni. Wystawa pozwoli dotrzeć z informacjami o porcie do mieszkańców Warszawy i przekonać ich o istotności portu dla całego państwa – Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej

Historia portu pokazana na fotografiach z wystawy pokazuje, jak dużą rolę odegrał port w kształtowaniu całego państwa i jego niezależności gospodarczej.

– Stulecie portu morskiego w Gdyni to ważne wydarzenie, które właśnie upamiętniamy. Na Uniwersytecie Warszawskim została otwarta wystawa, poświęcona temu wyjątkowemu stuleciu. Jest to bardzo ważna kwestia zarówno pod względem ekonomicznym, jak i historycznym. Pokazuje, jak kształtowało się uzyskanie uprawnienia Polski do wybrzeża. Port morski w Gdyni powstawał w pewnym sporze z władzami ówczesnego Wolnego Miasta Gdańska. Po latach te wszystkie spory wybrzmiały, stały się niebyłe. Okazuje się, że dziś kiedy także Gdańsk jest integralną częścią Rzeczypospolitej Polskiej, jest miejsce dla dwóch portów, które się wspaniale rozwijają i przynoszą ogromne korzyści gospodarcze dla naszego kraju – skomentował prof. UW dr hab. Karol Karski. – Inauguracja wystawy odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w auli im. Adama Mickiewicza  w Audytorium Maximum, czyli najważniejszej auli na Uniwersytecie, pamiętającej różne historyczne wydarzenia. Jest to również symbol wagi, którą przykładamy do dzisiejszego  wydarzenia – dodał profesor.

W trakcie spotkania naukowego, które towarzyszyło otwarciu konferencji głos zabierali głos zabierali pan minister Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu z ministerstwa infrastruktury, odpowiedzialny za gospodarkę morską, pan Kazimierz Królewski wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., ze strony naukowej wypowiadali się prof. UW dr hab. Karol Karski, który przybliżył historię powstania portu w Gdyni oraz dr hab. Tomasz Kamiński – wybitny specjalista z zakresu międzynarodowego prawa morskiego, który omówił prawnomiędzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania portów morskich.

– Wystąpienie  dotyczyło statusu prawnomiędzynarodowego portów morskich. Objęło ono m.in. omówienie  statusu wód terytorialnych, z wyróżnieniem  statusu morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak i statusu i podziału portów morskich oraz  statusu znajdujących się w nich statków i okrętów wojennych – jak podkreślił prof. T. Kamiński – dla młodzieży studiującej prawo jest to, szczególny rodzaj wiedzy, związany z prawem międzynarodowym publicznym, a zarazem m.in. poprzez rozważania dotyczące praw eksploatacyjnych i transportu morskiego ściśle powiązany z problematyką gospodarki morskiej. Międzynarodowe prawo morza jest bowiem bardzo szeroką dziedziną prawa międzynarodowego, obejmującą swoją regulacją zarówno status obszarów morskich, a w tym zakres praw żeglugowych i eksploatacyjnych przysługujących m.in. państwom nadbrzeżnym, jak i zagadnienia bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa na morzu, stanowiące ramy prawne dla żeglugi i transportu morskiego wykorzystywanego w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Wystawa ma charakter edukacyjny – ukazuje rozwój portowych technologii przeładunku,  historię i przeobrażenia gdyńskich obiektów portowych, pracujących w porcie ludzi  oraz magię tego miejsca, z którym wielu Gdynian,  i nie tylko, związało swoje zawodowe życie. Wystawę będzie można oglądać do końca roku na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy