A A A

Trend innowacyjny digitalizacja procesów obejmuje rozwój obszarów (procesy wdrażające rozwiązania) m.in. „digitalizacji i cyfryzacji”, „inteligentnego portu” (smart port), „eko portu” (eco port), które wykorzystują technologie niezbędne do ich wdrożenia (są to technologie tworzące i przetwarzające informację) m.in. „big data”, „przechowywanie chmurowe”, „blockchain”, „technologie przesyłu”, „technologie czujników”, „sztuczna inteligencja”, itp. w nawiązaniu do istotnych światowych trendów „gospodarka cyfrowa 4.0” i „przemysł 4.0”. Zgodnie z tym trendem Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przygotowuje kolejne projekty odpowiadające potrzebom naszych klientów.

 

 1. Krótki opis projektu oraz cel

  Projekt polega na opracowaniu systemu, który umożliwi integrację różnych poziomów współpracy między komórkami organizacyjnymi w ZMPG SA oraz z kontrahentami przedsiębiorstwa w ramach programu pn. „Platforma Zarządzania Informacją – PIM” (rysunek 1).

  Rysunek 1. Platforma Zarządzania Informacją – PIM

   

  Program pn. „Platforma Zarządzania Informacją – PIM” podzielony został na cztery, poniższe etapy:

  Etap I: Opracowanie wstępnych założeń programu pn. „Platforma Zarządzania Informacją PIM” oraz przeprowadzenie uproszczonego audytu w ZMPG SA,

  Etap II: Wdrożenie „Platformy Wymiany Danych – CDE” oraz zastosowanie standardów BIM przy projektach pilotażowych,

  Etap III: Modernizacja platformy CDE o dodatkowe moduły w ramach projektu pn. „Modelowanie Informacji o Obiekcie – BIM”,

  Etap IV: Wdrożenie oraz monitoring programu pn. „Platforma Zarządzania Informacją PIM”.

  Realizacja projektu zoptymalizuje współpracę między ZMPG SA, projektantem i wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadań inwestycyjnych. System umożliwi w etapie eksploatacji wykorzystanie informacji wypracowanych w początkowej fazie cyklu życia projektu (od koncepcji do realizacji projektu).

  Kluczową częścią projektu jest wdrożenie w ZMPG SA metodyki Building Information Modeling „BIM” wraz z platformą wymiany informacji Common Data Environmental „CDE”. Program PIM zakłada również integrację systemu informacji geograficznej GIS z modelami BIM, które będą tworzone w ramach realizacji zadań inwestycyjnych na wspólnej platformie do zarządzania informacją.

  Realizacja programu spełnia założenia Ministerstwa Cyfryzacji dot. rozwoju cyfryzacji w przedsiębiorstwach oraz spełnia założenia Dyrektywy Unijnej 2014/24/UE, która zakłada zastosowanie innowacyjnych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych, w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane.

  Program PIM umożliwi zmniejszenie całkowitych kosztów projektowania, realizacji, utrzymania i zarządzania obiektem powstałym w procesie inwestycyjnym oraz zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia błędów w dokumentacji na etapie planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Nastąpi skrócenie czasu prac poprzez usprawnienie komunikacji i zastąpienie tradycyjnego obiegu dokumentacji, komunikacją elektroniczną na ogólnodostępnej platformie CDE. Wykorzystanie technologii BIM stwarza też możliwość szybkiego opracowania symulacji różnych wersji projektu, w celu wybrania tego najbliższego oczekiwaniom ZMPG SA.

  Celem projektu jest optymalizacja procesów w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych.

   

 2. Produkty/osiągnięcia projektu

  Etap prace przedprojektowe, koncepcyjne:
  – dokument pn. „Uproszczony audyt potrzeb w zakresie wdrożenia oprogramowania BIM w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”,
  Etap zrealizowany w 2020 roku (produkty):
  – platforma CDE: Autodesk BIM 360 Docs,
  – dokument Employer Information Requirement „EIR” przygotowany w ramach postępowania przetargowego na „Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy Nabrzeża Pomocniczego w Gdyni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”,
  – współudział w pracach Grupy Roboczej stworzonej przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii.
  Etap planowany w kolejnych latach (produkty):
  – wytyczne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych ZMPG SA z wykorzystaniem metodyki BIM, w tym platformy CDE,
  – modernizacja platformy CDE o dodatkowe moduły w ramach projektu pn. „Modelowanie Informacji o Obiekcie – BIM,
  – kolejne narzędzia związane z technologią BIM,
  – wdrożenie oraz monitoring programu pn. „Platforma Zarządzania Informacją PIM.

 3. Korzyści dla przedsiębiorstwa i otoczenia (wewnętrzne i zewnętrzne, Interesariusze)
  – zmniejszenie częstotliwości występowania błędów w dokumentacji projektowej,
  – zwiększenie dostępności do dokumentacji projektowej za pośrednictwem platformy CDE,
  – zwiększenie możliwości analitycznych poprzez przegląd projektu na szczegółowym modelu 3D,
  – zwiększenie możliwości modyfikacji projektu poprzez modele 3D,
  – optymalizacja współpracy między ZMPG SA, wykonawcą i projektantem poprzez dostęp do aktualnego modelu obiektu,
  – zmniejszenie czasu obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
  – zwiększenie poziomu digitalizacji procesów w ZMPG SA.
 4. Terminy realizacji projektu (lata)
  – Etap I prace przedprojektowe, koncepcyjne: 05.2019 – 12.2019,
  – Etap II wdrożenie CDE: 01.2020 – 12.2023,
  – Etap III modernizacja CDE: 12.2020 – 12.2022,
  – Etap IV wdrożenie i monitoring programu PIM: 01.2022 – 12.2024.

Warning: include(modules/gallery.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/server919427/ftp/port/domains/port.gdynia.pl/public_html/wp-content/themes/port_gdynia/load_modules.php on line 28

Warning: include(): Failed opening 'modules/gallery.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/server919427/ftp/port/domains/port.gdynia.pl/public_html/wp-content/themes/port_gdynia/load_modules.php on line 28
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy