A A A

Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu systemu w formie aplikacji internetowej ułatwiającego rozliczanie opłat za usługi wodne (tzw. opłata deszczowa). System obliczania opłaty deszczowej został opracowany w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1566). Aplikacja została opracowana i wdrożona w 2018 roku.

Infrastruktura ZMPG SA, podczas opadów deszczu, obsługuje tereny własne, dzierżawione innym klientom i tereny, które są własnością pozostałych podmiotów portowych. W pierwszym etapie projektu zaprojektowano i wdrożono narzędzie informatyczne w postaci aplikacji obliczającej wielkość opadów w poszczególnych kwartałach roku oraz poziom opłat za wielkość opadów, które są przekazywane do Wód Polskich. Aplikacja oblicza opłaty na podstawie wielkości terenu i informacji pozyskanych z systemu zewnętrznego tj. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wskazuje poziom opadów na danym terenie. Aplikacja posiada różne funkcje, m.in. generowania raportów i rozliczeń oraz wprowadzania operatów wodnoprawnych i faktur z Wód Polskich do bazy danych.

Cel projektu: Optymalne rozliczenie opłat deszczowych na podstawie faktur z Wód Polskich metodą ScS-Cn.

Produkty:

 • aplikacja pn. „System do rozliczania opłaty deszczowej – Intero”,
 • baza danych operatów wodnoprawnych,
 • szkolenia z obsługi systemu dla pracowników Spółki,
 • moduł rozliczania wód opadowych metodą ScS – Cn.

Rezultaty:

 • zmniejszenie kosztów o 30% – 40%, z tytułu rozliczania wody opadowej, poprzez przygotowywanie rozliczeń metodą ScS – Cn,
 • optymalizacja czasu pracy z tytułu rozliczania opłat deszczowych,
 • zmniejszenie liczby błędów związanych z obiegiem dokumentów w formie papierowej,
 • zwiększenie dostępności do bazy danych operatów wodnoprawnych,
 • zwiększenie wykorzystywania narzędzi informatycznych w ZMPG SA,
 • zmniejszenie czasu i kosztów przygotowania dokumentów rozliczeniowych,
 • zwiększenie przychodu Spółki poprzez rozliczenie klientów ZMPG SA i pozostałych podmiotów portowych z tytułu opłaty za odprowadzanie wody opadowej.

Odnośnik do systemu Intero: https://oplaty-wodne.pl/welcome?tokenExpired=true

Terminy:

 • Faza przygotowania: 09.2017 – 12.2017,
 • Faza realizacji: 12.2017 – 06.2019,
 • Faza użytkowania: od 09.2018 roku.

Status projektu B+R : w trakcie realizacji

Więcej informacji:
Dział Badań i Rozwoju Technologii, email: technologie@port.gdynia.pl; tel. +48586274764


Warning: include(modules/gallery.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/server919427/ftp/port/domains/port.gdynia.pl/public_html/wp-content/themes/port_gdynia/load_modules.php on line 28

Warning: include(): Failed opening 'modules/gallery.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/server919427/ftp/port/domains/port.gdynia.pl/public_html/wp-content/themes/port_gdynia/load_modules.php on line 28
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy