A A A

Ostatni kwartał bieżącego roku jest dla portu w Gdyni szczególnie bogaty w wydarzenia wieńczące długie i kosztowne procesy inwestycyjne. 16 listopada nastąpiło uroczyste zamknięcie kolejnej inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. współfinansowanej ze środków unijnych. W budynku zabytkowego Dworca Morskiego w Gdyni, goszczącego w swych murach Muzeum Emigracji, odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia”.

Projekt o wartości całkowitej 90,5 mln zł otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 51 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ( umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-024/13-00 zawarta 30 grudnia 2013 r.).

Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się bliżej ze szczegółami zlokalizowanej w porcie wschodnim inwestycji. Obejmowała ona przebudowę odcinka Nabrzeża Szwedzkiego wraz z dostępem drogowo-kolejowym oraz infrastrukturą nadziemną i podziemną, jak również budowę instalacji odbierającej ścieki ze statków oraz przebudowę układu kolejowego (2 585 m.b. torów kolejowych) i nawierzchni drogowych od strony Nabrzeża Duńskiego. Przy Nabrzeżu Szwedzkim przebudowane zostały sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Zakres przedsięwzięcia w części hydrotechnicznej obejmował:

  •  przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej Nabrzeża Szwedzkiego na długości 392,4m
  •  roboty czerpalne wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża do głębokości -13,5 m (bez umocnienia dna)
  •  wybudowanie ścianki szczelnej do głębokości -15,5 m, co wraz z dalszym pogłębieniem kanału portowego umożliwi przyjmowanie większych jednostek przy nabrzeżu.

 

Infrastruktura wybudowana w ramach niniejszego projektu będzie przede wszystkim użytkowana dla przeładunków towarów masowych sypkich, w tym m.in. węgla, koksu, rudy, kruszywa, śruty czy zboża. Realizacja  projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdynia w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez zwiększenie możliwości obsługi jednostek o większej pojemności, tj. do ok. 80.000 DWT przy zanurzeniu do 13 m oraz lepsze dostosowanie terminalu masowego do przewozów kolejowych. Służy ona także ochronie środowiska dzięki umożliwieniu większego udziału w przewozie ładunków gałęzi transportu przyjaznych środowisku oraz ograniczeniu przedostawania się zanieczyszczeń do wód portowych.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699