A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
do Działu Zarządzania Nieruchomościami

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku elektroenergetycznym
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji
 • co najmniej 2 lata pracy w branży energetycznej
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • umiejętności analizy, rozwiązywania problemów i współpracy
 • samodzielność

 

Podstawowe zadania:

 • przygotowuje umowy na dostawę energii elektrycznej
 • przygotowuje wyliczenia oraz dane niezbędne do wystawienia faktur za energię elektryczną
 • przeprowadza analizy kosztów i wpływów z gospodarki energetycznej
 • prowadzi bieżącą analizę zawartych umów dotyczących energii elektrycznej
 • przygotowuje dane do spraw związanych z ewidencją ilościową do podatku akcyzowego od energii elektrycznej
 • nadzoruje realizację umów zawartych ze spółkami
 • współpracuje z komórkami branżowymi ZMPG S.A. w zakresie odłączenia dostawy energii elektrycznej oraz zmian mocy zamówionych
 • na bieżąco śledzi taryfy i wielkości mocy zamówionych i rozpatruje reklamacje odbiorców
 • bierze udział w przekazaniu placów budów i w doraźnych komisjach odbioru dokumentacji i odbioru robót
 • nadzoruje poprawność działania układów pomiaru energii elektrycznej, w tym jednostek pływających
 • nadzoruje legalność poboru energii elektrycznej
 • przygotowuje sprawozdania do Urzędu Regulacji Energetyki oraz Energi-Operator S.A.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet opieki medycznej
 • bogaty pakiet socjalny
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

List motywacyjny oraz CV kandydaci mogą przesyłać pocztą elektroniczną na adres: a.stankowska@port.gdynia.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kandydatów prosimy o dopisanie następujących klauzuli:

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, takie jak: moje zdjęcie, adres e-mail, nr telefonu, zainteresowania.”
 2. „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ZMPG S.A.”

Zgoda nr 1 dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacji.
Zgoda nr 2 udzielana na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolna, jej brak spowoduje usunięcie danych po zakończeniu niniejszej rekrutacji.

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) (RODO) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP 958-13-23-524.
 2. Z Inspektorem Danych Osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@port.gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do uprawnionych organów Państwowych.
 5. Podawane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub jeśli zostanie wyrażona zgoda do przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ZMPG S.A.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy