A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MARKETINGU
do Działu Marketingu

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • wiedza z zakresu obszaru social media
 • dodatkowa wiedza z zakresu znajomości branży portowo-morskiej oraz z zakresu marketingu
 • doświadczenie w organizacji imprez PR oraz współpracy z agencjami reklamowymi
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość obsługi programów komputerowych wspomagających działania PR
 • kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole

 

Zadania:

 • współtworzy projekt działań działu na dany rok, w ramach obowiązków wynikających ze stanowiska pracy
 • przygotowuje i organizuje imprezy o charakterze promocyjno – reklamowym i inne wydarzenia o charakterze branżowym
 • przygotowuje wkład merytoryczny do opracowywanych publikacji, w ramach działań wynikających ze stanowiska pracy
 • opisuje i rejestruje faktury związane z wydatkami, w ramach realizowanych zadań
 • zgłasza zapotrzebowanie na upominki i artykuły na cele reprezentacji i reklamy, dokonuje ich zakupu oraz prowadzi ewidencję rozchodu powyższych materiałów
 • opracowuje publikacje związane z działalnością Spółki jak: broszury, ulotki,  foldery, katalogi, wizytówki oraz koordynuje ich wykonanie zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami identyfikacji

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet opieki medycznej
 • bogaty pakiet socjalny
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

List motywacyjny oraz CV kandydaci mogą przesyłać pocztą elektroniczną na adres: a.stankowska@port.gdynia.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kandydatów prosimy o dopisanie następujących klauzuli:

 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, takie jak: moje zdjęcie, adres e-mail, nr telefonu, zainteresowania.”
 2. „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ZMPG S.A.”

Zgoda nr 1 dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacji.
Zgoda nr 2 udzielana na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolna, jej brak spowoduje usunięcie danych po zakończeniu niniejszej rekrutacji.

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) (RODO) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG S.A.) z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP 958-13-23-524.
 2. Z Inspektorem Danych Osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@port.gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do uprawnionych organów Państwowych.
 5. Podawane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego lub jeśli zostanie wyrażona zgoda do przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ZMPG S.A.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy