A A A

Projekt SoNorA, realizowany w ramach Programu dla Europy środkowej 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest kontynuacją działań przeprowadzanych w ramach zakończonego w kwietniu 2008 roku projektu AB Landbridge

W prace w projektu, który rozpoczął się w listopadzie 2008 i będzie trwał do lutego 2012 jest zaangażowanych 25 partnerów z 6 krajów UE oraz 35 instytucji stowarzyszonych z 9 krajów UE. Partnerami projektu są ,między innymi, Port w Wenecji, Port Triest, Port Triest, Port Karlskrona, terminal intermodalny w Bolonii, Instytut Transportu i Logistyki z Bolonii, operatorzy transportowi PKP CARGO S.A., PCC Intermodal S.A., CTL Logistics S.A. ,Trade Trans, ČD Cargo, Europlatform (IT) oraz regiony: Pomorski, region Blekinge ze Szwecji, region Nordland z Norwegii jak również Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej. Ponadto projekt jest wspierany przez ministerstwa transportu i infrastruktury wszystkich krajów uczestniczących w projekcie tj: Polski, Austrii, Republiki Czeskiej, Słowenii , Włoch i Niemiec.

Łączny budżet dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w projekcie wynosi 228 060 EUR, w tym:

  • 209,00 EUR wkładu własnego ZMPG S.A.
  • 193 851,00 EUR dofinansowania z ERDF w ramach Programu dla Europy środkowej 2007-2013 (CEP)

Strona projektu: http://www.sonoraproject.net

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699