A A A
W/w projekt ma na celu pogłębienie wiedzy nt. obecnie stosowanych metod oraz technologii postępowania z zanieczyszczonymi osadami dennymi jak również opracowanie międzynarodowych wytycznych do gospodarowania osadami, pomocnych przy podejmowaniu decyzji budowlanych (potrzebnych do  utworzenia nowych obszarów portowych jak również do np. budowy dróg). Proponowana przez projekt nowatorska metoda stabilizacji zanieczyszczonych osadów dennych umożliwi zmniejszenie wpływu zanieczyszczeń na środowisko oraz polepszy parametry  fizyczno- chemiczne samego osadu.

 

SMOCS- Sustainable Management of Contaminated Sediments in the Baltic Sea (zrównoważona  gospodarka zanieczyszczonymi osadami na Morzu Bałtyckim)  jest  projektem przygotowanym we współpracy  z :

 

  • Swedish Geotechnical Institute (SGI- partner wiodący )
  • Luleå Technical University, Sweden
  • Lappeenranta University of Technology  (LUT), Finland
  • Hamburg University of Technology (TUHH), Germany
  • Coastal Research and Planning Institute (CORPI), Lithuania
  • Port of Gävle, Sweden
  • Port of Kokkola, Finland
  • Port of Gdynia Authority S.A., Poland
  • Klaipeda State Seaport Authority, Lithuania

 

Projekt składa się z 7 grup roboczych (WP- Work Packages):

WP 0 – przygotowanie działań

WP 1 – zarządzanie i administracja projektem (koordynacja projektu)

WP 2 – informacja i komunikacja (komunikacja między partnerami, wymiana   informacji, spotkania,  konferencje itp.)

WP 3 – bieżąca sytuacja (zanieczyszczenia osadów, różne metody postępowania z osadami)

WP 4 – metody postępowania (kontrola jakości, porównanie metod i sposobów postępowania z  osadami)

WP 5 – badania pilotowe (techniki pogłębiania, pokazowe użycie różnych metod utylizacji)

WP 6 – ocena (określenie aspektów ekologicznych i ekonomicznych)

WP 7 – wytyczne (opracowanie wskazówek i wytycznych do postępowania z zanieczyszczonymi osadami).

 

Projekt SMOCS ma na celu  przyczynić się do zarządzania Morzem Bałtyckim jako wspólnym dobrem.

Czas realizacji projektu przewidziany jest na 3 lata z możliwością przedłużenia go do 5 lat.

Łączny budżet wynosi 278 000 EURO , w tym:

41 700 EUR wkładu własnego ZMPG S.A.

236 300 EUR dofinansowanie z ERDF

Rozliczenie nastąpi poprzez zwrot 85% udokumentowanych kosztów poniesionych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Więcej informacji http://www.smocs.eu/

 

OPRACOWANIA WYKONANE W RAMACH PROJEKTU SMOCS
Karta informacyjna przedsięwzięcia “WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACOWEJ NA TERENIE PO ROZEBRANYM BUDYNKU PRZY UL.WIŚNIEWSKIEGO 29 Z WYKORZYSTANIEM METODY STABILIZACJI ZANIECZYSZCZONEGO UROBKU W PORCIE GDYNIA W RAMACH PROJEKTU SMOCS”
ZAWIADOMIENIA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. DUŚ
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Informacja o zakończeniu projektu
Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy