A A A

Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w VI Korytarzu Transportowym Północ-Południe

Celem projektu jest przygotowanie koncepcji nowego terminalu promowego w Porcie Wschodnim w Gdyni. Inwestycja ta, niezbędna do obsługi rosnących przepływów pasażersko-towarowych w VI Korytarzu Transportowym, zostanie zaplanowana zgodnie ze światowymi standardami obsługi ruchu promowego z uwzględnieniem kompatybilności infrastruktury i technologii przeładunkowych Gdyni do portów miast partnerskich (Karlskrony, Kłajpedy oraz Bałtijska).

Główne działania realizowane w ramach projektu obejmować będą: przygotowanie Studium Wykonalności (feasibility study) w oparciu o prognozy ruchu pasażersko-towarowego dla nowego terminalu promowego, przygotowanie studium komunikacyjnego dla obszaru pomiędzy terminalem promowym a Centrum Miasta, przygotowanie koncepcji rewitalizacji historycznego budynku Dworca Morskiego oraz programu dotyczącego dostosowania gdyńskiego rynku pracy do potrzeb obsługi ruchu pasażersko-towarowego. Czas trwania projektu wynosi 8,5 miesiąca.

Ponadto projekt jest integralną częścią programu Interreg III B. Projekt komplementarny SebTrans-Link/ Interreg III B realizowany jest przez jest gminę Vaxjo ze Szwecji. Projekt przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej w Regionie Południowego Bałtyku, w szczególności pomiędzy Polską a Szwecją, a także Litwą oraz Obwodem Kaliningradzkim poprzez wzajemną wymianę informacji w zakresie prognoz ruchu pasażersko-towarowego oraz planowania rozwoju infrastruktury transportowej.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy