A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Zalądowienie Basenu II, etap I (Nabrzeże Remontowe) w Gdyni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”

Termin składania ofert: do dnia 04.03.2021 r. do godz. 9:30
Otwarcie ofert: w dniu 04.03.2021 r. o godz.10:00

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy