A A A

Przedsiębiorstwo Portowe “Sieć” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 7; 81-337 Gdynia działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

zakup licencji i wsparcia technicznego zgodnie z poniższą specyfikacją.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy