A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

Usługi pn. Wykonanie sondaży i badań sonarowych w Porcie Gdynia w 2021 roku.

Termin składania ofert 13.01.2021 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert w dniu 13.01.2021 r. o godz. 10.00.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy