A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. 
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

Monitoring gatunków obcych w Porcie Gdynia w roku 2023

 

Termin składania ofert – 6.02.2023 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 6.02.2023 r., godz. 10:30

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy