A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. 
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym na:

 

dzierżawę Terminalu Zbożowego

 

Termin składania wniosków i ofert wstępnych – 31.01.2023 r., godz. 10:00

Termin otwarcia wniosków i ofert wstępnych – 31.01.2023 r., godz. 11:00

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699