A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

remont dla odnowienia klasy stalowego pontonu dystansowego PN-ZP GDY-9 stanowiącego własność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2021 r., do godz.: 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 29.12.2021 r., do godz.: 11:30
W dniu 7 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się wizja lokalna w terenie i spotkanie z Wykonawcami z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, przy wejściu głównym do budynku siedziby Zamawiającego, ul. Rotterdamska 9 w Gdyni.

 

Zamieszczone materiały przetargowe należy pobrać zapisując je na swoim dysku lokalnym. Pliki pobrane w formacie .zip / .7z należy rozpakować przy pomocy programu 7zip. Po rozpakowaniu na dysku lokalnym wszystkie pliki są gotowe do przeglądania.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy