A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. 
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

Dostawę prasy dla komórek organizacyjnych ZMPG S.A. w roku 2023

 

Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 23.11.2022 r. o godz. 10:30

 

UWAGA:
Zamawiający zwraca Wykonawcom szczególną uwagę, że Formularzem Ofertowym jaki należy złożyć w niniejszym postępowaniu jest Formularz Ofertowy po zmianach (17.11).

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy