A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. 
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

Wykonywanie bieżących robót drogowych na terenie Zarządu morskiego Portu Gdynia S.A.

 

 

Termin składania ofert – 23.02.2023, godz.: 11:00

Termin otwarcia ofert – 23.02.2023, godz.: 11:30 (ZMPG S.A., ul. Rotterdamska 9, Sala nr 121)

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy