A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. 
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

wybór Dzierżawcy części placu manewrowo-składowego położonego przy ulicy Logistycznej 1 w Gdyni

 

Termin składania ofert – 06.04.2023 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 06.04.2023 r., godz. 13:00

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy