A A A

 

 

 

 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul.
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

Obsługę portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków od A1 do A4, przy ul. Polskiej 43 i 41 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków, przy Al. Solidarności 1C oraz przy ul. Kontenerowej 27 – dwie portiernie magazynu wysokiego składowania

 

UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający umożliwia na wniosek Wykonawcy przeprowadzenie w wyznaczonym terminie, nie późniejszym niż 10.10.2022 r. wizji lokalnej.

Termin zadawania pytań – do 10.10.2022 r.

Termin składania ofert – 27.10.2022 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert – 27.10.2022 r., godz. 11:00

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy