A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. 
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

Opracowanie metodyki monitoringu ssaków morskich w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo – kolejowym”

 

Termin składania ofert to 13.07.2022 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert to 13.07.2022 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań to 06.07.2022 r.
Termin na udzielenie odpowiedzi na pytania to 11.07.2022 r.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy