A A A

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. 
Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

 

Dostawę zapory przeciwrozlewowej o łącznej długości 300 mb dla potrzeb PSP ZMPG S.A.

 

Termin składania ofert – 11.08.2022 r., godz. 11:30

Termin otwarcia ofert – 11.08.2022 r., godz. 12:00

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy