A A A

Wschodnia część Portu Gdynia  w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dość znacząco zmieniła swój wizerunek. Przygotowany pod nową inwestycję do niedawna pusty plac usytuowany w okolicach budynku Kapitanatu  gdyńskiego portu, „wypełniony” został  budowlami i konstrukcjami przyszłego terminalu promowego. Zbliżający się koniec 2020 roku pozwala na dokonanie podsumowań w szybkim tempie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Jego uroczysta „inauguracja” nastąpiła w lutym 2019 roku podczas konferencji podsumowującej 2018 rok działalności ZMPG-a S.A. W czasie konferencji podpisana została,  z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą – Korporacją Budowlaną DORACO sp. z o.o., umowa na budowę Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia. Jest to niewątpliwie jedna  z kluczowych inwestycji  dla rozwoju portu.

W ramach budowy nowego terminalu równolegle powstaje infrastruktura towarzysząca (tj. oprócz budynku dworca –  galeria komunikacyjna wraz z łącznikiem ruchomym , magazyn z funkcją składu celnego, estakada najazdowa, rampa górna i dolna, parkingi, plac check-in dla samochodów zarówno ciężarowych jak i osobowych,  obszar general cargo do obsługi naczep intermodalnych, itp), a także realizowane są prace hydrotechniczne związane z przebudową nabrzeży i budową rampy Ro-Ro.

Poniżej przedstawiamy stan zaawansowania najważniejszych prac na koniec listopada br.:

 1. Budynek terminalu promowego o kubaturze 30 tys. m3 – budynek w stanie zamkniętym, realizowane są wewnętrzne roboty instalacyjne i wykończeniowe ( ok. 71% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 2. Magazyn o kubaturze  7,5 tys. m3 – budynek w stanie zamkniętym, realizowane są wewnętrzne roboty instalacyjne i wykończeniowe ( ok. 80% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 3. Galeria pasażerska –  w trakcie realizacji elewacje obiektu oraz roboty wykończeniowe. Przewidywane zakończenie robót elewacyjnych do końca 2020 roku ( ok. 73% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 4. Elementy placu ( kioski, wiaty śmietnikowe, toalety, ogrodzenia) – ogrodzenia wykonane, pozostałe obiekty w trakcie realizacji ( ok. 43% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 5. Wiaty fotoshooterów – obiekty wykonane ( ok. 95% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 6. Łącznik ruchomy galerii – w trakcie realizacji dostawy elementów. Rozpoczęcie montażu w I połowie stycznia 2021r. ( ok. 15% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 7. Rampa dolna i górna – w trakcie realizacji dostawy elementów. Rozpoczęcie montażu w I połowie stycznia 2021r. ( ok. 40% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 8. Nabrzeża z konstrukcją najazdu na statek – roboty hydrotechniczne – roboty żelbetowe oraz umocnienie dna wykonane w 95%. Do wykonania wyposażenie ( ok. 79% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 9. Estakada najazdowa – wykonana konstrukcja obiektu, w trakcie realizacji wyposażenie ( ok. 79% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 10. Roboty drogowe – wykonana konstrukcja, do zrealizowania oznakowanie oraz ok. 10 % nawierzchni z kostki oraz nawierzchni bitumicznej ( ok. 80% zaawansowania robót pod względem finansowym).
 11. Sieci ( wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne itp.) – zaawansowanie rzeczowe zgodnie z finansowym na poziomie 43-95% – w zależności od sieci).
 12. Roboty kolejowe – zrealizowane.

Przewidywany termin zakończenia budowy terminalu promowego wraz z pozwoleniem na użytkowanie to  koniec czerwca 2021 r.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699