A A A

Z uwagi na rozwój technologii LNG w Polsce jak i na świecie przewidywana ilość statków zasilanych tym paliwem będzie rosła. Zastosowanie LNG niesie ze sobą wiele korzyści przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na mniejszą emisję spalin w porównaniu do obecnie stosowanych paliw w transporcie morskim. W chwili obecnej widać zainteresowanie ze strony armatorów możliwością zastosowania skroplonego gazu ziemnego. ZMPG S.A prowadzi rozmowy z partnerami zainteresowanymi realizacją usługi bunkrowania LNG w Porcie Gdynia z cysterny samochodowej. Obecnie trwają prace nad kwestiami bezpieczeństwa i przygotowaniem regulacji zapewniających bezpieczeństwo procesu. Bunkrowanie statków LNG możliwe będzie dopiero po wydaniu odpowiednich zarządzeń przez Urząd Morski w Gdyni.

Metody bunkrowania LNG:
1) Bunkrowanie z cysterny samochodowej 2) Bunkrowanie z pływającej bunkierki 3) Bunkrowanie z lądu 4) Bunkrowanie przy pomocy zbiorników kontenerowych

Port w Gdyni przygotowuje obecnie miejsca do bunkrowania statków LNG sposobem autocysterna-statek (metoda „1”). Gaz LNG transportowany będzie do terminali w porcie w Gdyni w cysternach kriogenicznych, które pozwolą utrzymać niską temperaturę skroplonego gazu w trakcie jego transportu. Następnie dostarczony gaz LNG będzie wykorzystywany do bunkrowania statku. Nastąpi ono po ustawieniu cysterny w odpowiednim miejscu i jej zabezpieczeniu. Rozważa się również umożliwienie bunkrowania z jednostki pływającej (bunkierki LNG). Proces bunkrowania będzie możliwy od strony wody. Zakłada się, że realizowany  będzie w szczególności na potrzeby większych jednostek pływających z dużym zapotrzebowaniem na LNG.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, iż możliwość realizacji usług bunkrowania LNG zadeklarowały poniższe firmy:

 

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.  

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

tel.: (+48) 58 308 89 04

fax: (+48) 85 74 85 299

mobile: + 48 660 74 74 04

marine@grupalotos.pl

 

PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

Tel.: +48 885 901 081

mateusz.koszela@pgnig.pl

 

 

Kontakt: Zespół Nowych Technologii tel. (58) 621-54-93

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy