A A A

COMPLETE ‘Completing management options in the Baltic Sea region to reduce risk of invasive species introduction by shipping’

Okres realizacji: 01.10.2017- 30.09.2020

Źródło finansowania: Fundusze Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020

 

Projekt COMPLETE (Ujednolicenie i dostosowanie opcji zarządzania gatunkami inwazyjnymi w regionie Morza Bałtyckiego w celu zminimalizowania ryzyka ich wprowadzania poprzez transport morski) ma na celu opracowanie, spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego, narzędzi i zaleceń w zakresie postępowania z gatunkami inwazyjnymi wprowadzanymi poprzez transport morski. Żegluga morska jest jedną z najważniejszych form transportu w handlu międzynarodowym. Mimo, iż nowoczesne statki są coraz szybsze, większe, bardziej ekonomicznie i przyjazne dla środowiska, to ich udział w niekontrolowanym przenoszeniu szkodliwych organizmów wodnych i patogenów do nowych rejonów jest nadal bardzo istotny. Istnieje wiele dokumentów strategicznych określających praktyki, które mogą pomóc zminimalizować ryzyko wprowadzenia gatunków inwazyjnych drogą morską. Należą do nich m.in. Międzynarodowa Konwencja o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków IMO (BWMC) czy Wytyczne IMO dotyczące kontroli i zarządzania organizmami na kadłubach statków w celu zmniejszenia transferu inwazyjnych gatunków wodnych, Dyrektywa Ramowa UE w Sprawie Strategii Morskiej (MSFD), mająca na celu osiągnięcie dobrego stanu wód morskich UE do 2020 r. czy Bałtycki Plan Działania HELCOM (2007), który za cel ekologiczny wyznaczył sobie ‘Brak introdukcji gatunków obcych przy udziale statków’. Wydaje się więc, iż kontrola i zarządzanie zarówno wodami balastowymi, jak organizmami porastającymi kadłuby statków (tzw. biofouling) jest zadaniem dość złożonym, wymagającym jednoczesnego wdrożenia wielu przepisów zarówno międzynarodowych, jak i regionalnych.

Aby osiągnąć zamierzony w projekcie cel, realizowanych będzie szereg zadań, określonych w sześciu, powiązanych ze sobą pakietach zadaniowych, w które zaangażowani będą także interesariusze, tj. ministerstwa transportu i środowiska, stocznie, mariny i organizacje żeglarskie, przemysł okrętowy, porty bałtyckie, gminy nadmorskie i organizacje pozarządowe. Głównymi rezultatami projektu COMPLETE mają być: (1) opracowanie rekomendacji dotyczących ulepszenia metod monitoringu gatunków obcych opracowanych przez HELCOM, uwzględniających potrzeby BWMC i MSFD, (2) udoskonalenie narzędzia oceny ryzyka w ramach wspólnej zharmonizowanej procedury HELCOM-OSPAR do udzielania zwolnień w ramach A-4 BWMC i (3) propozycja regionalnej strategii zarządzania zanieczyszczeniami biologicznymi wnoszonymi przez kadłuby statków.

Pod koniec września 2018 roku projekt COMPLETE uzyskał status projektu flagowego. Takie wyróżnienie jest przyznawane w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) jedynie projektom o dużym znaczeniu i może świadczyć o tym, jak ważnym dla polityki tego regionu jest problem wprowadzania do środowiska gatunków obcych poprzez transport morski. Dzięki statusowi projektu flagowego uzyskane wyniki i wypracowane zalecenia mają większą szansę na przekazanie do poziomu legislacyjnego, co z kolei daje możliwość ich wykorzystania w praktyce.

Partnerami w projekcie COMPLETE jest 12 instytucji z 7 państw nadbałtyckich, natomiast organizacjami stowarzyszonymi 23 instytucje z 8 państw w regionie Morza Bałtyckiego. Partnerem wiodącym jest Kotka Maritime Research Association z Finlandii (koordynator: Dr Miina Karjalainen, e-mail: miina.karjalainen@merikotka.fi).

 

Partnerzy:

 

  • Kotka Maritime Research Association, FI
  • Klaipeda University, LT
  • HELCOM, FI
  • Finnish Environment Institute, FI
  • University of Gdansk, PL
  • University of Helsinki, FI
  • Chalmers University of Technology, SE
  • Federal Maritime and Hydrographic Agency, DE
  • South-Eastern Finland University of Applied Sciences, FI
  • University of Tartu, EE
  • Keep the Archipelago Tidy Association, FI
  • Latvian Institute of Aquatic Ecology, LV

 

 

Organizacje stowarzyszone:

Dania: (1) Ministry of Environment and Food of Denmark, (2) International Council for the Exploration of the Sea; Estonia: (3) Estonian Ministry of the Environment, (4) AS Tallink Grupp, (5) Baltic Ports Organization; Finlandia: (6) Finnish Ministry of the Environment, (7) Finnish Ministry of Agriculture and Forestry, (8) Finnish Transport Safety Agency, (9) Finnish Safety and Chemical Agency, (10) Finnish Energy, (11) Finnish Sailing and Boating Federation, (12) Finnlines PLC, (13) Navidom Oy, (14) Viking Line Abp; Niemcy: (15) Port of Hamburg Marketing, (16) German Federal Environment Agency; Litwa: (17) Lithuanian Maritime Safety Administration, (18) SE Klaipeda State Seaport Authority; Polska: (19) Polish Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, (20) Polish Register of Shipping S.A., (21) Port of Gdynia Authority S.A.; Rosja: (22) Makarov Training Centre of Admiral Makarov State, (23) University of Maritime and Inland Shipping; Szwecja: Swedish Transport Agency.

 

Kontakt: dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw. (e-mail: monika.normant@ug.edu.pl) lub dr Joanna Hegele-Drywa (e-mail: joanna.hegele-drywa@ug.edu.pl, tel. 58 523 68 68), Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

strona projektu: www.balticcomplete.com

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy