A A A

Realizowany był w ramach Programu INTERREG III B/CADSES.

Projekt został zakończony w kwietniu 2008

Celem projektu była analiza możliwości rozwoju multimodalnego korytarza lądowego Północ-Południe spinającego wybrzeża dwóch przeciwległych akwenów morskich (Bałtyk – Adriatyk). Korytarz połączy kraje północnej Europy oraz kraje śródziemnomorskie z globalnymi rynkami, które to z kolei wymuszają wzrost gospodarczej spójności regionów i inwestycje w zrównoważoną strukturę gałęziową transportu, w szczególności morskiego i kolejowego.

Projekt “A-B Landbridge” poparły zarówno władze centralne, jak i samorządowe oraz organizacje pozarządowe, instytucje badawczo-rozwojowe i naukowe, wyższe uczelnie, operatorzy transportu i przewoźnicy, reprezentujący takie państwa jak: Włochy (partner wiodący Region Veneto oraz Zarząd Portu Wenecja), Niemcy (Port Rostock, Baltic Energy Forum) Austria ( Ministerstwo Transportu), Czechy (koleje czeskie), Polska i Słowenia ( port Koper, Uniwersytet Ljubljana).Głównymi partnerami projektu po stronie polskiej byli: Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Morski w Gdańsku, Urzędy Marszałkowskie Województw Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej reprezentowanej w projekcie przez Gminę Miasta Gdyni oraz Zarządy Portów Gdynia i Szczecin-Świnoujście.

Z perspektywy polskich interesów, projekt A-B Landbridge doskonale wpisuje się w działania realizujące plany rozwoju infrastruktury transportowej.

Podstawą realizacji projektu było stworzenie nowego, wielosektorowego partnerstwa pomiędzy podmiotami z różnych krajów, w celu zdefiniowania odmiennych scenariuszy powstania i funkcjonowania korytarza transportowego oraz określenia jego potencjalnych możliwości rynkowych. W projekcie zostały zidentyfikowane, scharakteryzowane i poddane ocenie różne warianty przebiegu trasy korytarza, z uwzględnieniem regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków transportowych oraz dostępności usług logistycznych.

Prace w projekcie były realizowane w pięciu wzajemnie powiązanych pakietach roboczych obejmujących następujące zagadnienia:

– transport (kolejowy, drogowy i morski),
– logistyka i przewozy intermodalne,
– planowanie przestrzenne,
– otoczenie instytucjonalne,
– scenariusze integracji i rozwoju na w ramach VI korytarza transportowego.

Wyniki przeprowadzonych analiz umożliwią regionom, portom oraz gestorom ładunków:

– tworzenie innowacyjnych usług transportowych, a tym samym stymulowanie wzrostu gospodarczego;
– sformułowanie spójnej międzynarodowej wizji zagospodarowania przestrzennego i rozwoju transportu;
– integrację krajowych i regionalnych systemów transportowych z sieciami paneuropejskimi;
– rozwój planów strategicznych tworzenia partnerstwa publiczno – prywatnego wzdłuż projektowanego korytarza transportowego.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy