A A A
Data publikacji 21.02.2022

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów “Programem rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” oraz wskazanym w tym dokumencie priorytetem – digitalizacją polskich portów morskich, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że aktualnie odbywają się prace nad wdrożeniem w Porcie Gdynia modułu maklerskiego PCS (Port Community System).

Moduł maklerski PCS jest innowacyjnym rozwiązaniem, automatyzującym procesy przygotowywania formalności związanych ze zgłoszeniem wejścia statku do Portu Gdynia lub wyjścia statku z Portu Gdynia. Dokonano tego poprzez automatyzację procesów wymiany informacji oraz wprowadzenie rozwiązań pozwalających na reużywalność danych. Moduł ten został specjalnie utworzony przez POLSKI PCS Sp. z o.o. i jest dedykowany dla przedstawicieli armatorów. Moduł maklerski PCS zawiera między innymi takie funkcjonalności jak: zgłoszenie do dyspozytora, zgłoszenie Pre-Arrival, zgłoszenie ewidencyjne, baza statków oraz kontrahentów, a także pragmatyczny planer zawinięć.

Zastosowanie modułu maklerskiego PCS umożliwia bezpieczną i inteligentną wymianę informacji w zakresie logistyki oraz obsługi statków i towarów. Moduł ten będzie wspomagać i koordynować wykorzystanie infrastruktury portowej Portu Gdynia, podnosząc efektywność obrotu ładunkowego.

Platforma PCS ma docelowo zapewnić wsparcie i ułatwić reużywalność informacji w formie elektronicznej pomiędzy partnerami obrotu portowo-morskiego, agentami morskimi, Głównym Dyspozytorem Portu, firmami świadczącymi usługi pilotażowe, holownicze, etc.

Wspólnie z naszymi interesariuszami, przy udziale POLSKI PCS Spółka z o.o., prowadzimy prace nad rozbudową systemu PCS o następne funkcjonalności, które będą wspierały procesy związane z obsługą statków i ich ładunków w Porcie Gdynia.

W związku z powyższym zachęcamy kontrahentów Portu Gdynia, w szczególności przedstawicieli armatorów, do aktywnego korzystania i testowania modułu maklerskiego PCS, który dostępny jest pod adresem https://polskipcs.pl/

W celu rejestracji na platformie PCS należy kontaktować się bezpośrednio na adres email: biuro@polskipcs.pl w tytule wiadomości wpisując „rejestracja”, natomiast w treści wiadomości jedynie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, firmę oraz NIP.

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące działania i funkcjonalności modułu maklerskiego PCS należy zgłaszać poprzez: funkcjonujący na platformie PCS Elektroniczny System Obsługi Zgłoszeń lub alternatywnie pod adresem e-mail support@polskipcs.pl albo telefonicznie pod nr telefonu + 48 883 299 799.

Jednocześnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że po zakończeniu okresu testowania, planowane jest wprowadzenie obowiązku korzystania z modułu maklerskiego PCS w celu wypełniania formalności związanych ze zgłoszeniem wejścia statku do Portu Gdynia lub wyjścia statku z Portu Gdynia. Wobec powyższego udział kontrahentów Portu Gdynia, w szczególności przedstawicieli armatorów, w aktualnie trwającym testowaniu i opiniowaniu modułu maklerskiego PCS, uważamy za cenny i konieczny.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy