A A A
Data publikacji 27.05.2024

W dniu 24 maja 2024 roku decyzją Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
na Członka Zarządu IX kadencji powołana została z dniem 5 czerwca 2024 roku
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Zarządzania Aktywami spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. – Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699

Formularz kontaktowy