A A A

Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni, ZMPG S.A. informuje o obowiązujących zasadach w zakresie postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (UPPZ):

– odpadami gastronomicznymi z międzynarodowych środków transportu oraz

– produktami pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w bagażu podróżnych z krajów trzecich.

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699