A A A

W dniach 12-14 maja 2023 odbywa się największa impreza Funduszy Europejskich w Polsce – DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH! Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii #EUinmyregion, prowadzonej przez Komisję Europejską. Pozwala ona bliżej poznać różnorodność projektów realizowanych z pomocą dotacji unijnych. W ramach DOFE odbędzie się wiele wydarzeń w każdym regionie Polski. Koncerty, pikniki, konkursy, a także możliwość poznania projektów, które uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., będąc beneficjentem funduszy europejskich, włączył się w obchody organizując rejs edukacyjny w ramach planu promocji obecnie realizowanego projektu pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III. 12 maja zaprosiliśmy na pokład galeonu „Dragon” grupę studentów Politechniki Gdańskiej oraz podopiecznych „Fundacji Pani Ani” z Krakowa.

 

W czasie półtoragodzinnego rejsu młodzież miała okazję zapoznać się portem, jego historią oraz projektami inwestycyjnymi realizowanymi przy współudziale funduszy europejskich. Szczególną uwagę poświęcono jednej z kluczowych inwestycji dla dalszego rozwoju gdyńskiego portu – pogłębianiu toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu oraz przebudowie jego nabrzeży. Podstawowym celem tej inwestycji jest umożliwienie zawijania do portu największych jednostek pływających na Bałtyku, wykorzystania potencjału portu, wzrostu poziomu przeładunków w terminalach, a tym samym zwiększenia konkurencyjności portu. Całkowita wartość projektu to 940 mln zł brutto, a wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ustalona została na 273 mln zł.

 

Zarówno pogoda , jak i nastroje dopisały – co widać na zdjęciach z naszego rejsu.

 

Dla osób zainteresowanych obchodami DOFE wszystkie wydarzenia dostępne są na stronie www.DniOtwarte.eu. Jedną z niewątpliwych atrakcji będzie Miasteczko Funduszy Europejskich w Warszawie, gdzie w najbliższy weekend (13-14 maja), w Ogrodach Zamku Królewskiego, znajdą się w jednym miejscu atrakcje z całej Polski.

 

Koordynatorem Dni Otwartych Funduszy Europejskich jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Tło
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Regon: 191920577 NIP: 9581323524 KRS: 0000082699